InPRC™


Als eerste onderneming in de branche heeft Eudyptes B.V. een product ontwikkeld dat Opdrachtgevers, Opdrachtnemers en Uitvoerders succesvol laat samenwerken. Dit product is het InProcesRegieConcept, oftewel InPRC™.

InPRC™ combineert fool-proof technologie met intuïtieve en krachtige software, om een samenwerkingsplatform te creëren voor de facilitaire dienstverlening.

Dit samenwerkingsplatform is ontstaan vanuit de overtuiging dat de huidige inrichting van de facilitaire dienstverlening verre van optimaal is. Door onnodige complexiteit van het bestaande systeem zijn alle betrokken partijen in een lastig pakket gebracht. InPRC™ is ontwikkeld om deze complexiteit te overwinnen en het mooie vak van de facilitaire dienstverlening een frisse boost te geven!
Stacks Image 64
InPRC™ is een win-win-win situatie voor alle partijen
Hans Westerveld

Daadkracht


Met InPRC™ hopen we het Facility Management een handig hulpmiddel aan te reiken om de toenemende uitbestedingsgraad in de 'greep' te krijgen, en
te houden.
Deze manier van werken is voor ons net als de som der delen: absoluut meer dan het individuele gewin
Finx Accountants

Transparantie


InPRC™ is niet exclusief verbonden met een Opdrachtgever (Facility Management) of Dienstverlener (Opdrachtnemer). Dit betekent dat InPRC™ gelijkwaardig ingezet kan worden voor alle betrokkenen. Dus ook voor de uitvoerder! Hierdoor zijn Opdrachtgever, Opdrachtnemer en Uitvoerder ten alle tijden op dezelfde tijd geïnformeerd over dezelfde informatie!

Vanzelfsprekend


Met de ontwikkeling van InPRC™ zijn we in feite uitgegaan van maar één uitgangspunt: nut en noodzaak van functionaliteit. De kunst van het weglaten staat bij InPRC™ centraal. Logisch en intuïtief handelen zijn vanzelfsprekende elementen die kenmerkend zijn voor het gebruik van InPRC™.

Gemakkelijk


InPRC™ maakt gebruik van bewezen technologie waardoor aanschaf, implementatie en onderhoudskosten kunnen worden laag gehouden. Aan de 'voorzijde' is InPRC™ eenvoudig van opzet en als handig hulpmiddel te gebruiken in uw dagelijkse facilitaire processen. De onderliggende ontwikkelde algoritmes en unieke broncode maken InPRC™ tot een krachtig besturingsmechanisme dat u intuïtief door het programma doet navigeren.